Τα έργα μας

Μελέτη και απεικόνιση της πισίνας και του διαμορφωμένου περιβάλλοντα χώρου με σχέδιο 3D .

Είδος κατασκευής:   Κατασκευή μπετό με καταρράκτη

Είδος κατασκευής: Κατασκευή μπετό με κρυφό κανάλι υπερχείλισης

Είδος κατασκευής: Κατασκευή μπετό με Skimmers